Sukuseuran toiminta on sen 10-vuotisen olemassaolon aikana keskittynyt tähän mennessä erityisesti suvun säkkijärveläistä historiaa ja muistitietoa sekä suvun jäseniä koskevien julkaisujen kokoamiseen ja laatimiseen. Suvun jäseniä on pyritty saamaan sukuseuran piiriin tiedottamalla sukuseurasta erilaisissa karjalaisissa sanomalehdissä.

Vuosikokous kerran vuodessa loppukesästä on muodostunut jäsenistön vakituiseksi ja jo odotetuksi tapaamiseksi. Itse kokousasioiden ohella on käyty lävitse kyseisen vuoden merkittävintä hanketta sekä erityisesti tavattu jo ennestään tuttuja sukulaisia sekä tutustuttu uusiin. Kokouspaikkakuntina on ollut Ylämaa, Kouvola, Hamina, Elimäki, Lahti, Lappeenranta ja Iitti. Aiemmin kokouksia järjestettiin myös Säkkijärvijuhlien yhteydessä, mutta sittemmin parhaimmaksi tavaksi on todettu ihan oman eri aikaan järjestetyn kokouksen pitäminen. Näin on saatu varattua kokoukselle ja erityisesti vapaamuotoiselle seurustelulle riittävästi aikaa sekä samalla pystytty tutustumaan myös kulloisenkin kokouspaikan ympäristöön ja nähtävyyksiinkin.

Jatkossa toimintaan pyritään saamaan mukaan entistä enemmän myös nuoria – jo kolmannen polven evakoita. Tähän pyritään myös näiden nyt avattujen nettisivujen avulla. Hallitus päätti 3.3.2013 Porvoossa pidetyssä kokouksessaan, että tänä vuonna keskitytään erityisesti nettisivujen tekemiseen ja ylläpitämiseen niin, että niiden kautta jäsenet saavat ajantasaista tietoa sukuseurasta. Isoimmaksi hankkeeksi sivujen osalta päätettiin ottaa vanhojen valokuvien kokoamisen ja tekstien lisäämisen kuviin. Kuvat järjestetään sivuille jatkossa sukuhaaroittain. Jäsenistöltä pyritään saamaan lisää sellaisia vanhoja kuvia, joita ei ole kirjoissa aiemmin julkaistu. Kuvagalleriaan voidaan ottaa myös kuvia, joihin pyydetään jäsenistön apua tunnistamiseen.