SÄKKIJÄRVEN LAVOSTEN SUKUSEURA

Hyvä sukulainen!

Sukuseuran vuosikokous 2013 pidetään Villa Aurorassa Kotkassa

Sukuseuramme täyttää tänä vuonna 12 vuotta. Tämän vuoden sukutapaaminen ja  vuosikokous on päätetty pitää  Villa Aurorassa Kotkassa. Villa Aurora sijaitsee Kyminlinnan kaupunginosassa Hovinsaaren pohjoisosassa. Aurora on entinen linnoituksen komendantin adjutantin asunto ja maanpuolustuskerho, joka nykyään toimii pitokartanona.
Kokouksen ajankohta on lauantai  24.8.2013 alkaen klo 13.00.

Kokouspaikan tarkka osoite on Jokirannantie 8, 48700 Kotka. Villa Auroran kotisivut löydät täältä: http://www.villaaurora.fi/

Aloitamme tapaamisemme sukuseuran vuosikokouksella klo 13.00.  Klo 15.00 on vuorossa karjalaishenkinen lounas seisovasta pöydästä ja sen jälkeen vapaata seurustelua aina 18.00 saakka. Lounaan ja kahvin hinta on 18 € aikuiset, 9 €  lapset (3-11 v). Jos teillä on ruoka-ainerajoitteita, kertokaa siitä meille ilmoittautumisen yhteydessä.  Toivomme viime vuoden tapaan etukäteen ilmoittautumista sukutapaamiseen. Sen voi tehdä 13.8.2013 mennessä puheenjohtaja Heljä Koskiselle, puh. 0400-602 218, helja.koskinen@gmail.com tai sihteeri Liisa Wilskalle, puh. 050-592 4061, liisa.wilska@netlife.fi.

Jäsenmaksu 2013

säilyy edelleen entisellään: henkilöjäseneltä 10 euroa/vuosi ja perhejäsenyys 15 euroa/vuosi. Maksun saaja on Säkkijärven Lavosten sukuseura, tilinnumero Porvoon Op, FI90 5358 0620 1451 33.

Maksathan jäsenmaksun eräpäivään 23.6.2013 mennessä.  Suorittamalla jäsenmaksusi varmistat edelleen jäsenkirjeen ja muiden sukuseuran tiedotteiden saamisen! Tämän jäsenkirjeen viimeisellä sivulla on tilisiirtokortin kopio, jossa olevilla tiedoilla voit maksaa jäsenmaksun.

Jos osoitetietosi ovat muuttuneet, ilmoita muutoksesta jäsenrekisteriä pitävälle hallituksen jäsenelle Ulla Olssonille, os. Radanrakentajantie 4 B 46, 00520 Helsinki, puh. 040-551 2594, ulla.olsson@fonet.fi

Julkaisut

Molempia sukuseuran julkaisuja – Lavolasta maailmalle -kirjaa sekä Juuret Säkkijärven Lavolassa – sukuluetteloa – on saatavilla edelleen. Ensimmäisen hinta on 20 euroa ja jälkimmäisen 15 euroa. Jos ostat molemmat, on pakettihinta 30 euroa. Tilaukset voi osoittaa sihteerille.

Sukuseuran kotisivut

Kotisivumme ovat nyt toiminnassa osoitteessa www.lavostensuku.fi   Sivuja kehitetään jatkuvasti ja mm. vanhoihin valokuviin liitetään henkilöiden nimiä. Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita, valokuvia ym. ym. kotisivuja varten.

Oikein mukavaa ja lämmintä kevään jatkoa teille kaikille! Kotkassa tavataan!

Heljä Koskinen
puheenjohtaja
0400-602 218
helja.koskinen@gmail.com

Liisa Wilska
sihteeri
050-592 4061
liisa.wilska@netlife.fi

Tietoja Kotkan Kyminlinnasta

Kyminlinna on Kotkassa Hovinsaaren pohjoisosassa Kyminlinnan kaupunginosassa sijaitseva linnoitus. Kyminlinna kuuluu osana venäläisten Kustaa III:n sodan jälkeen rakennuttamaan Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmään. Linnoitus muodosti
Ruotsinsalmen merilinnoituksen kanssa kaksoislinnoituksen ja sen pohjoisen osan, jonka tarkoituksena oli torjua hyökkäykset rannikkoa pitkin maitse Kuninkaantien suuntaisesti.
Kyminlinna on viisikulmainen ja halkaisijaltaan noin 800 metriä oleva kaponieerilinnoitus. Linnoituksen kokonaispinta-ala on noin 74 hehtaaria ja se käsittää suuren osan Kyminlinnan kaupunginosasta. Linnoitusta ympäröivät keskeneräiset vallihaudat. Alueella on 23 rakennusta, joista suurin osa on ollut Suomen puolustusvoimien poistumisen jälkeen tyhjillään.  Kyminlinna kuuluu Museoviraston luokittelemiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Kyminlinnan historiaa

Ensimmäinen Kyminlinnan paikalle rakennettu linnoitus oli vuosina 1791–1795 rakennettu bastionilinnoitus. Tämä niin sanottu Suvorovin linnoitus purettiin uuden, kuusi kertaa suuremman Kyminlinnan tieltä, joka rakennettiin vuosina 1803–1808.  Linnoitus ei ollut täysin valmistunut Suomen sotaan mennessä ja menetti sen jälkeen sotilaallisen merkityksensä Venäjän ja Ruotsin rajan siirryttyä Kymijoelta Tornionjokeen. Kyminlinna ei joutunut sotatoimien kohteeksi Krimin sodan aikana, jolloin Ruotsinsalmen merilinnoitukset tuhottiin.

Suomen sisällissodan aikana Kyminlinna toimi punakaartin koulutuskeskuksena. Sisällissodassa 9. huhtikuuta 1918 Kyminlinnassa käytiin linnoituksen historian ainoa todellinen taistelu. Siinä saksalainen joukko-osasto hyökkäsi linnoituksessa olevia punakaartilaisia vastaan. Taistelussa kaatui muutama mies, muun muassa saksalainen sotilas, joka on haudattu Kotkan vanhalle hautausmaalle nimellä Willy Heinz merkittyyn hautaan. Willy Heinzista on Veikko Lavi tehnyt laulun.
1920–1930-luvuilla Kyminlinna toimi inkeriläisten pakolaisten leirinä. Linnoitus on toiminut myös sotavankien kokoomaleirinä, kulkutautisairaalan keuhkotautiosastona ja suojeluskuntien ampumaratana. Kyminlinna oli Suomen puolustusvoimien käytössä
vuosina 1939–2005.