Aurinkoinen ja lämmin myöhäiskesän päivä helli Säkkijärven Lavosten sukuseuralaisia, kun seuran tämänvuotinen vuosikokous ja perinteeksi muodostunut sukutapaaminen pidettiin 24.8.2013 Villa Aurorassa Kotkan Kyminlinnassa. Kauniilla paikalla aivan Kymijoen rannalla sijaitseva Aurora on entinen linnoituksen komendantin adjutantin asunto, joka tällä hetkellä toimii pitokartanona. Kartanon emännän Pirjo Schultzin laatima upea karjalainen pitopöytä juhlisti tapaamistamme.

Katso kuvat

Säkkijärven Lavosten sukuseura perustettiin 12 vuotta sitten. Tänä vuonna sukutapaamisessa oli mukana oli 29 seuran jäsentä. Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 84. Seuran puheenjohtajana toimii Heljä Koskinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin tänä vuonna Pekka Lavonen Myllykoskelta. Muut hallituksen jäsenet ovat Terhi Lavonen, Juha Lavonen, Ulla Olsson ja Liisa Wilska.

Sukutapaamisessa keskusteltiin erityisesti siitä, kuinka nuoria sukuun kuuluvia saataisiin mukaan toimintaan. Hallitukselle annettiin tehtäväksi kehitellä eri vaihtoehtoja. Olisiko erityinen nuorten päivä – “kielletty yli 40-v.” – jossa tavattaisiin ja kuultaisiin suvun ja Säkkijärven historiasta paikallaan? Sukutaulujen edelleenkehittäminen, jossa myös myöhemmin kuin 1940-luvulla syntyneet olisivat mukana oli myös keskusteluissa. Tässä henkilötietolaki luonnollisesti tulee vastaan, mutta jotain malleja voisimme kuitenkin yrittää kehittää.

Lavosten sukuseura on julkaissut jo kaksi kirjaa: “Lavolasta maailmalle” -kirja sisältää muistitietoa, tarinoita ja valokuvia menetetystä kotiseudusta ja aikaisemmista sukupolvista. “Juuret Säkkijärven Lavolassa” taas on sukututkimuksen tuloksena syntynyt luettelo Lavosista aina 1700-luvun lopulta 1940-luvulla syntyneisiin. Molempia julkaisuja saa tilata seuran sihteeriltä osoitteesta liisa.wilska@netlife.fi